Dodaj zlecenie Wybierz najlepszą ofertę kredytu, pożyczki, ubezpieczenia, leasingu, windykacji! Polecaj Kredytologa Zlecenia finansowe kredytolog.pl Zlecenia - ogłoszenia finansowe bez opłat i rejestracji

« powrót do aktualności

Kredytolog.com - Kredyty, pożyczki, konta bankowe...

Co może zabrać komornik i ile?

Data opublikowania wiadomości 09.11.2015

 

Długi czy zaległe alimenty są podstawą do przeprowadzenia egzekucji zaległości z wynagrodzenia. Komornik może zatrzymać pensję, zająć środki na rachunku bankowym lub przejąć świadczenia emerytalno-rentowe ZUS. 
Nie stracimy jednak całości wynagrodzenia lub zgromadzonych środków - istnieją limity egzekucji. Są one obliczane na podstawie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, które do końca 2015 roku wynosi 1 750 zł brutto. 
Egzekucja nie obejmuje też wszystkich świadczeń. Co jest wolne od egzekucji i ile możemy stracić?
Ile z umowy o pracę? 
W przypadku egzekucji z wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, komornik może potrącić z pensji maksymalnie jej 50 proc. wartości. Zajęciu nie podlega jednak minimalne wynagrodzenie za pracę - do końca 2015 roku wynosi ono 1 750 zł - po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy. Jeżeli dłużnik jest zatrudniony na część etatu, to kwota wolna od potrącenia jest proporcjonalnie mniejsza. 
W przypadku minimalnego wynagrodzenia, po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy, kwota wolna od potrącenia wyniesie: 
1 750 zł - (239,93 zł + 135,91 zł + 88 zł) = 1 286,16 zł
Ile z tzw. ,,umów śmieciowych"? 
W przypadku umów cywilnoprawnych, komornik ma możliwość egzekucji całej kwoty wynagrodzenia, jeśli umowa zlecenie czy o dzieło nie jest jedynym źródłem dochodu. 
Jeśli jest jedynym źródłem utrzymania, została zawarta na dłuższy czas i jest wypłacana regularnie, to obowiązują limity egzekucji takie same jak w przypadku umowy o pracę.
Ile z emerytury lub renty? 
Egzekucja długu z renty lub emerytury wynosi 25 proc. świadczenia, przy czym podlegają one egzekucji już po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczki na podatek. Wolna od egzekucji jest kwota odpowiadająca najniższej wartości renty lub emerytury, w zależności od rodzaju pobieranego świadczenia. 
W przypadku alimentów z renty lub emerytury - można stracić aż 60 proc. dochodu. 
Od 1 marca 2015 roku najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna wynosi 880, 45 zł brutto.
Ile z rachunku bankowego? 
Egzekucja dopuszcza zajęcie każdego rachunku bankowego z wyłączeniem powierniczego. Istnieje tu jedno ograniczenie dotyczące wysokości pobranego świadczenia. Środki znajdujące się na terminowych lokatach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowych lub oszczędnościowo-rozliczeniowych są wolne od zajęcia do wysokości trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Ogłasza je prezes Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego.
Ile ze świadczeń alimentacyjnych? 
W przypadku świadczeń alimentacyjnych egzekucji podlega aż 60 proc. wynagrodzenia. Należy jednak pamiętać, że potrącenia mogą być dokonywane do wysokości 3/5 wynagrodzenia za pracę - co wynika z prawnej ochrony alimentów. 
Wolna od potrąceń jest także kwota wynagrodzenia za pracę (po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatek dochodowy od osób fizycznych) w wysokości: 
- 75 proc. przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielanych pracownikowi 
- lub 90 proc. przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 Kodeksu pracy (mowa tutaj o karach porządkowych).
Nie każde świadczenie może być przedmiotem egzekucji 
Egzekucja nie obowiązuje w przypadku takich świadczeń jak: stypendia i inne wsparcia przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia alimentacyjny, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne i porodowe, świadczenia dla sierot zupełnych, odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych czy świadczenia na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych.

Długi czy zaległe alimenty są podstawą do przeprowadzenia egzekucji zaległości z wynagrodzenia. Komornik może zatrzymać pensję, zająć środki na rachunku bankowym lub przejąć świadczenia emerytalno-rentowe ZUS. 
Nie stracimy jednak całości wynagrodzenia lub zgromadzonych środków - istnieją limity egzekucji. Są one obliczane na podstawie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, które do końca 2015 roku wynosi 1 750 zł brutto. 
Egzekucja nie obejmuje też wszystkich świadczeń. 

Co jest wolne od egzekucji i ile możemy stracić?


- Ile z umowy o pracę? 
W przypadku egzekucji z wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, komornik może potrącić z pensji maksymalnie jej 50 proc. wartości. Zajęciu nie podlega jednak minimalne wynagrodzenie za pracę - do końca 2015 roku wynosi ono 1 750 zł - po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy. Jeżeli dłużnik jest zatrudniony na część etatu, to kwota wolna od potrącenia jest proporcjonalnie mniejsza. 
W przypadku minimalnego wynagrodzenia, po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy, kwota wolna od potrącenia wyniesie: 
1 750 zł - (239,93 zł + 135,91 zł + 88 zł) = 1 286,16 zł


- Ile z tzw. ,,umów śmieciowych"? 
W przypadku umów cywilnoprawnych, komornik ma możliwość egzekucji całej kwoty wynagrodzenia, jeśli umowa zlecenie czy o dzieło nie jest jedynym źródłem dochodu. Jeśli jest jedynym źródłem utrzymania, została zawarta na dłuższy czas i jest wypłacana regularnie, to obowiązują limity egzekucji takie same jak w przypadku umowy o pracę.


- Ile z emerytury lub renty? 
Egzekucja długu z renty lub emerytury wynosi 25 proc. świadczenia, przy czym podlegają one egzekucji już po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczki na podatek. Wolna od egzekucji jest kwota odpowiadająca najniższej wartości renty lub emerytury, w zależności od rodzaju pobieranego świadczenia.  W przypadku alimentów z renty lub emerytury - można stracić aż 60 proc. dochodu.  Od 1 marca 2015 roku najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna wynosi 880, 45 zł brutto.


- Ile z rachunku bankowego? 
Egzekucja dopuszcza zajęcie każdego rachunku bankowego z wyłączeniem powierniczego. Istnieje tu jedno ograniczenie dotyczące wysokości pobranego świadczenia. Środki znajdujące się na terminowych lokatach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowych lub oszczędnościowo-rozliczeniowych są wolne od zajęcia do wysokości trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Ogłasza je prezes Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego.


- Ile ze świadczeń alimentacyjnych? 
W przypadku świadczeń alimentacyjnych egzekucji podlega aż 60 proc. wynagrodzenia. Należy jednak pamiętać, że potrącenia mogą być dokonywane do wysokości 3/5 wynagrodzenia za pracę - co wynika z prawnej ochrony alimentów. Wolna od potrąceń jest także kwota wynagrodzenia za pracę (po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatek dochodowy od osób fizycznych) w wysokości: 
- 75 proc. przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielanych pracownikowi 
- lub 90 proc. przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 Kodeksu pracy (mowa tutaj o karach porządkowych).
Nie każde świadczenie może być przedmiotem egzekucji 
Egzekucja nie obowiązuje w przypadku takich świadczeń jak: stypendia i inne wsparcia przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia alimentacyjny, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne i porodowe, świadczenia dla sierot zupełnych, odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych czy świadczenia na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych.

 

INFORMACJE DLA ZLECENIODAWCY

Informacje dla zleceniodawcy - Kredytolog.pl


 • Czy konieczna jest rejestracja w serwisie?
 • Czy pobierana jest jakaś prowizja?
 • Czy moje dane będą widoczne w serwisie?
 • Jak długo czeka się na oferty?

JAK DODAĆ ZLECENIE?


Zareklamuj się u Kredytologa

Co proponuje Kredytolog:

Bezpłatna strona - wizytówka: twojanazwa.kredytolog.pl

 • Zobacz jak będzie wyglądała Twoja wizytówka
 • Samodzielnie stwórz stronę / wizytówkę - zaloguj się

Boks reklamowy na dowolnej stronie - 3 linie tekstu, ikonka, link

 • Reklama wyświetlana rotacyjnie na wybranej stronie
 • Opłata za wielokrotność 1000 wyświetleń
 • Samodzielnie uruchom reklamę - zaloguj się
 • Link pozycjonujący Dofollow

Publikacja artykułu w 11 kategoriach branży finansowej

 • Długotrwała reklama - artykuł nie zostanie usunięty
 • Link pozycjonujący Dofollow

Publikację artykułu należy zamówić poprzez formularz kontaktowy

Reklama na stronie Kredytolog.pl