zaloguj się / zarejestruj się
Kredytolog.plDodaj zlecenie
Wybierz ofertę
Poleć nas
Dodaj zlecenie
 

« powrót do aktualności


Automatyczne zamknięcie rachunku bankowego

06.06.2017

Dnia 01 lipca 2016 roku w Ustawie Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku zostały wprowadzone zmiany polegające między innymi na dodaniu art. 59a ust. 1 o treści:

"Umowa rachunku bankowego, którego posiadaczem jest osoba fizyczna, niezawarta w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, ulega rozwiązaniu z:

2. upływem 10 lat od dnia wydania przez posiadacza rachunku ostatniej dyspozycji dotyczącej tego rachunku, a w przypadku gdy umowa przewiduje prowadzenie więcej niż jednego rachunku - tych rachunków, chyba że umowa rachunku oszczędnościowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej była zawarta na czas oznaczony dłuższy niż 10 lat"."

Oznacza to, że jeżeli przed upłymem 10 lat nie zostanie na rahunku zarejestrowana żadna dyspozycja, umowa o jego prowadzenie zostanie rozwiązana. Rachunek lub rachunki zostaną zamknięte przez bank jeżeli ich saldo na dzień rozwiązania będzie wynosiło 0,00 PLN, GBP, USD, CHF lub EURO. (w zależności w jakiej walucie prowadzony jest rachunek). Natomiast w przypadku gdy saldo będzie dodatnie, umowa będzie wiążąca do dnia wypłaty wszystkich środków z rachunku.

 
INFORMACJE DLA ZLECENIODAWCY


Informacje dla zleceniodawcy Czy konieczna jest rejestracja w serwisie?
Czy pobierana jest jakaś prowizja?
Czy moje dane będą widoczne w serwisie?
Jak długo czeka się na oferty?

Zlecenia finansowe bez opłat i rejestracjiOpinie o kredytolog.pl
grafika: gate8, programowanie: evasoft